ศูนย์เฉพาะกิจ COVID-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

สรุปสถานการณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 1 กพ. 2566

1306 คน

จำนวนทั้งหมด

0 คน

จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้

5 คน

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม

1 คน

จำนวนผู้ที่กำลังรักษา

4 คน

จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้ว

0 คน

จำนวนผู้ที่เสียชีวิต

** หมายเหตุ เริ่มนับจำนวนสถิติ วันที่ 1 ก.ค.2564 **