ศูนย์เฉพาะกิจ COVID-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

สรุปสถานการณ์ของนักเรียน
วันที่ 1 กพ. 2566

15,447 คน

นักเรียนทั้งหมด

0 คน

นักเรียนติดเชื้อวันนี้

30 คน

นักเรียนติดเชื้อสะสม

9 คน

นักเรียนกำลังรักษา

21 คน

นักเรียนรักษาหายแล้ว

คน

นักเรียนเสียชีวิต

** หมายเหตุ เริ่มนับจำนวนสถิติ วันที่ 1 ก.ค.2564 **