ศูนย์เฉพาะกิจ COVID-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

1 กพ. 2566

ข้อมูลประจำวันที่

105

โรงเรียนในสังกัด

105

รายงานแล้ว (ไม่มี นร./เรียนรวม 0 แห่ง)

15,447

จำนวนนักเรียน

การประเมินระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) (1 กพ. 2566)
การจัดการเรียนการสอน สพป.หนองคาย เขต 2 (1 กพ. 2566)
โรงเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สพป.หนองคาย เขต 2
นักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สพป.หนองคาย เขต 2
การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2
การฉีดวัคซีนของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ขนาดโรงเรียนและจำนวนนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2


ระบบรายงานด้านการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์ COVID-19 Copyright © 2019 พัฒนาระบบโดย TEAM All rights reserved.